Lluita contra el malbaratament alimentari: una acció cooperativista.

malbaratament alimentari Leader Menorca

Termini d'execució

Any 2022

Objectius

L’objectiu d’aquest projecte serà crear tot un compendi d’accions juntament amb cooperatives agrícoles de Menorca, cooperatives de consum i/o altres coop. de producció, per tal de reforçar el vincle entre el sector de la producció i la societat consumidora i impulsar de manera col·lectiva aquest canvi de model de consum.

El malbaratament alimentari fa referència als productes destinat al consum humà que llencem al llarg de tot el circuit alimentari, des del cultiu, sacrifici o captura fins el mateix consum, i que s’hauria pogut prevenir o bé aprofitar perquè els aliments encara mantenien el valor nutricional. Les darreres dades de la FAO (2021) apunten a que es malbarata el 17% de la producció mundial total d’aliments, i d’aquests, un 61% a nivell domèstic. I segons l’estudi de potencial de producció i fluxos alimentaris de Menorca (Cime 2018), a Menorca acaben desaprofitades 11.785 tones a l’any, o el que suposa, el 15% del total de consum a l’illa.

Desaprofitar aliments suposa desaprofitar recursos naturals com aigua, energia, o sòl que prèviament s’havien invertit en la seva producció, manipulació, transport, emmagatzematge o transformació. I perdre o malbaratar també implica contaminar. Atendre el malbaratament alimentari és un dels elements protagonistes dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Organització de les Nacions Unides (ONU).

Les activitats que s’executaran a rel d’aquest projecte giraran al voltant de quatre grans blocs:

  1. Accions per atendre la necessitat de generar una base de dades robustes sobre pèrdues d’aliments.
  2. Accions per atendre la necessitat de canviar els estàndards de qualitat imposats.
  3. Accions per atendre la necessitat d’un model de consum més sa i sostenible
  4. Accions per atendre la necessitat de crear coneixement, governança i visibilitat

 

Podeu descarregar la Guia de Cuina de Conservació aquí (5 Mb).

TOTAL PRESSUPOST:   20.279,20 €


Projectes