Assessorament a Joves Agricultors

Leader-illa-de-menorca-ovelles-desenvolupament-rural

Termini d'execució

2021-2022

Objectius

·Assessorar, donar noves metodologies i suport, esclarir dubtes i resoldre inquietuds a Joves Agricultors de l’illa de Menorca en tres branques ben diferents:

a)     Gestió econòmica: a partir de donar eines (per exemple creant plantilles) per a realitzar càlculs senzills però importantíssims per a fer escandalls,  fer càlculs dels costos de producció, càlculs dels marges de beneficis dels productes que es venen, etc.

b)    Informàtica, xarxes socials i web: ajudar a saber construir el seu propi “relat”, aprendre a posicionar-se dins el mercat a partir del mercat online, donar-se a conèixer mitjançant les xarxes socials, etc.

c)     Comercialització: donar eines que facilitin i millorin els seus marges de benefici, posar en contacte punts de venta amb punt de producció, crear cadenes curtes de comercialització, veure la potencialitat de crear punts de venta a l’explotació, etc.

 

TOTAL PRESSUPOST:  57.813,00 € (IVA inclòs). 


Projectes