Resultat de la selecció d’un tècnic de projectes per contracte de relleu a causa de la prejubilació parcial del gerent de l’Associació Leader illa de Menorca

Atesa l’acta de la comissió avaluadora de data 14 de juliol de 2022 pel procés selectiu de la convocatòria per a la selecció d’un/a tècnic/a a jornada completa per contracte de relleu amb motiu de la jubilació parcial del gerent de l’associació Leader Illa de Menorca.

Atesa la proposta de la Comissió de contractar a l’aspirant amb major puntuació, segons el quadre de puntuacions presentat:

  DNIFase 1 Concurs de mèritsFase 2 Entrevista personalPuntuació  final
…….945.X12,50 p6,00 p18,50 p
……862.Y11,76 p6,78 p18,53 p
……..801.Y10,50 p3,63 p14,13 p
……..093.H11,26 p4,88 p16,13 p
……..873.E6,25 pNo presentat6,25 p

Per això, s’aprova la contractació de l’aspirant proposada per la comissió que ha tret millor puntuació, s’informa a l’interessat/ada i es fa pública la puntuació definitiva del procés de selecció.

Associació Leader illa de Menorca

Categories: Desenvolupament rural