Nou projecte contra el malbaratament alimentari centrat en el sector productiu

Atendre el problema del malbaratament alimentari és un dels elements protagonistes dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), que 193 països van adoptar el setembre de 2015 per transformar el món i precisament, una de les causes principals de pèrdues d’aliments, és la imposició d’estàndards de qualitat sobre els productes agroalimentaris, independentment de la seva comestibilitat. De fet, al voltant del 14% dels aliments en tot el món es perd des de la seva producció abans d’arribar al nivell minorista, amb un nivell de pèrdues generalment més elevat en les fruites i hortalisses.

El Projecte LLUITA CONTRA EL MALBARATAMENT ALIMENTARI. UNA ACCIÓ COOPERATIVISTA, finançat amb fons FEADER en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears, té com a objectiu principal treballar de la mà dels productors d’horta de Menorca per obtenir dades de les pèrdues alimentàries de fruita i verdura que es produeixen i poder-les analitzar per tal d’establir eines i estratègies a les cooperatives agrícoles productores i als punts de venda amb l’objectiu de donar sortida a aquest producte a punt de ser malbaratat. Es tracta d’un estudi inèdit ja que fins ara no s’havien recollit dades en origen sinó que s’havia posat només el focus a l’àmbit de comercialització.

L’estandardització dels productes que s’ofereixen als consumidors és una de les causes principals de pèrdues d’aliments en els sistemes moderns de venda al detall. En els sistemes comercials tradicionals, els productes perden gradualment el seu valor econòmic alhora que minva la seva qualitat en el sentit que els productes, se segueixen intercanviant, tot i que sigui a preus cada vegada més baixos. En canvi, en els sistemes moderns, els productes es defineixen com a “vendibles” o “no vendibles” perquè perden de cop el seu valor econòmic quan ja no compleixen amb la qualitat mínima necessària per ser considerats comercialitzables (independentment de la seva comestibilitat). Es calcula que entre un 25 i un 40% de la producció d’hortalisses no arriba al mercat degut a l’estandardització d’aquests requisits de producció. Davant aquest escenari, és necessari recuperar el valor dels aliments i avançar  cap a sistemes alimentaris eficients i ben gestionats, justos, més responsables i sostenibles.

En aquest sentit, dins les accions previstes, es pretén elaborar una guia digital de producte agroecològic amb receptaris i propostes de bones pràctiques de conservació d’aliments i idees d’aprofitament. Es preveu que l’estudi tingui una durada d’un any i durant el darrer trimestre de l’any es puguin publicar les conclusions.

Categories: Desenvolupament rural