Segona trobada TerrAlimenta: 5,6 i 7 d’octubre

Els dies 5, 6 i 7 d’octubre del 2022 es va celebrar a Maó, Menorca, la segona trobada presencial del projecte TerrAlimenta: Grups d’Acció Local en transició a Sistemes Alimentaris Territorialitzats, promogut per la Fundació Daniel i Nina Carasso i impulsat en col·laboració amb l’equip de Red2Red. Aquesta segona trobada va permetre reforçar els vincles ja creats aquest primer any de projecte i fer balanç per continuar treballant i impulsant models de producció, distribució i comercialització d’aliments de forma més sostenible.

El principal objectiu de TerrAlimenta és aconseguir que els Grups d’Acció Local que participen en el projecte es constitueixin com un grup tractor que, mitjançant un full de ruta comú per a l’acció, els permeti posicionar-se de manera més estratègica al voltant de la qüestió de l’alimentació sostenible.

A l’equador del projecte

TerrAlimenta té com a objectiu fomentar la intel·ligència col·lectiva, impulsar l’esperit d’equip i apostar clarament per la col·laboració dels 12 grups, a través de l’intercanvi de coneixements en totes les esferes clau en la configuració d’un Sistema Alimentari Territorialitzat.

Per això, en aquest primer any de recorregut, s’han dut a terme sis sessions formatives, a més de serveis de mentoring i acompanyament especialitzat en diferents àrees, com són el treball amb l’oferta, l’emergència climàtica, la transformació de productes agroalimentaris o la viabilitat dels projectes. Per això, s’ha comptat amb la participació d’agents com Tandem Social, FIAB, la Fundació Entretantos, GOTEO, NITTUA, CERAIS, ECOCES, l’Observatori de Canvi Climàtic i Desenvolupament Sostenible o universitats com la Politècnica de Madrid, Universitat Santiago de Compostela, Universitat Pablo de Olavide o la Universitat Politècnica de València.

La trobada a Menorca ha servit per reforçar els llaços virtuals que s’han creat durant aquest primer any de recorregut i compartir experiències i avenços de projectes i iniciatives als diferents territoris.

Perquè a Menorca?

Menorca va ser nomenada Regió Europea de la Gastronomia 2022, distintiu que pretén contribuir a la sensibilització sobre la importància de la singularitat cultural i alimentària de la regió, educant per a una millor nutrició i millorant les normes de turisme sostenible.

A més, Menorca compta amb un llarg recorregut en la reconversió del sistema agroalimentari, cosa que ha anat promovent des de fa molts anys, buscant un model de desenvolupament rural just, que serveixi com a impulsor de la transformació social. N’és una prova la seva Estratègia Alimentària, en què també participa l’Associació LEADER Illa de Menorca, que té com a objectiu convertir l’alimentació en un eix fonamental per a la sostenibilitat del territori.

Durant la trobada, el director general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, va participar assenyalant la importància que té la promoció del producte local i el manteniment d’un model de producció sostenible a un territori com Menorca, declarada Reserva de la Biosfera des de fa més de 20 anys. A més, des del Consell Insular de Menorca també s’aposta per la creació de sinergies entre turisme i producte local, cosa que permet la promoció dels aliments i l’aposta del consum local.

Posteriorment, Núria Llabrés, de Justícia Alimentària i una de les impulsores de l´Estratègia, va presentar a l´equip TerrAlimenta el procés que es va dur a terme per a l´elaboració de l´Estratègia i com s´ha treballat durant aquests anys. Núria assenyalava que un dels elements que han permès fer aquests passos és la catalogació de Menorca com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO el 1993, constituint-se com una figura potent, cosa que fa que la població i la societat civil menorquina valorin amb entusiasme i vulguin conservar i preservar. És per això que aquest punt de partida ha permès una col·laboració molt estreta entre les diferents institucions, des de l’administració pública fins al tercer sector.

TerrAlimenta a Menorca

Durant l’estada, els Grups que participen a TerrAlimenta van tenir l’oportunitat de conèixer diversos projectes de la mà dels seus impulsors, com ara Menorca al Plat de l’Escola, un projecte propi del Grup d’Acció Local que promou la sostenibilitat del territori i aposta per el subministrament de producte local, ecològic i de temporada als menjadors escolars. Noemí García, la nutricionista encarregada d’aquest projecte, va explicar de primera mà com van ser els inicis i com es va aconseguir que s’hi incorporessin les tres cuines que actualment formen part del projecte.

D’altra banda, també es va comptar amb Tolo Mercadal, director comercial de SA Cooperativa del Camp, entitat amb més de 600 socis productors. En la seva experiència, assenyalava la necessitat de formar els agricultors, “perquè no es creuen que són empresaris” i la unió davant de la necessitat, “perquè junts som més forts”. El turisme, el principal motor econòmic de les illes, ha de ser aprofitat com una oportunitat per generar sinergies amb el producte local, sempre en el marc del respecte i la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental.

També, es va presentar a AGROXERXA, amb un mapa visual concebut com a punt de trobada del producte de Menorca, com a suport per a la comercialització dels productes agroalimentaris i del sector pesquer de Menorca.

Eva Torremocha, responsable d´Alimentació Sostenible de la Fundació Daniel i Nina Carasso, ens va presentar els grans passos per transitar en un territori cap als Sistemes Alimentaris Territorialitzats a partir de l´evolució que han seguit alguns espais. Com és el cas de Menorca, de vegades, tot comença amb un primer projecte basat a diagnosticar el potencial que té un territori, la governança i els agents involucrats a participar en el canvi.

Pròxims pasos

Durant aquests dos dies de jornada, s’ha treballat en qüestions tècniques del programa, com a elements i aspectes a millorar així com aquells que han de tenir continuïtat i ser reforçats en el temps. També, a través de diferents dinàmiques de treball, els grups han reflexionat sobre les possibles accions que es poden dur a terme en el marc d’aquesta acció, destacant el propòsit col·lectiu de generar exemples exitosos de grups que estan treballant en aquestes qüestions, promoure’l naixement d’un grup tractor de Grups LEADER en transició cap als SAT, fomentar la intel·ligència col·lectiva i l’intercanvi entre Grups amb inquietuds en aquest mateix tema, o difondre informació vinculada a l’alimentació sostenible i els SAT, en fòrums i trobades LEADER/Programes de Desenvolupament Rural, amb l’objectiu de transitar models de producció més sostenibles i territorialitzats.

 


            
Categories: Desenvolupament rural