Finalitza el termini per la presentació d’observacions a les modificacions de l’estratègia de desenvolupament local participatiu FEADER 2014-2020

Leader-illa-de-menorca-explotacio-ramadera

En compliment dels requisits generals que han de complir les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu en el marc de la convocatòria de l’Autoritat de Gestió del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per a la selecció de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu als territoris de Menorca i Eivissa i Formentera per al període de programació 2014-2020, s’informa que el període d’exposició pública per presentar esmenes a la modificació de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Menorca finalitzà el passat 13 de juliol de 2021.


No havent rebut cap esmena al respecte, es dóna per finalitzat el procediment d’exposició pública i es continua amb el procés d’aprovació de la modificació del document per l’organisme corresponent, FOGAIBA.

A continuació podeu fer click per descarregar el document definitiu:

Estrategia 2016-2021