Resultat de la selecció per a l’execució del projecte “Lluita contra el malbaratament alimentari. Una acció cooperativista”

Malbaratament alimentari

A causa de la necessitat de seleccionar una persona física o jurídica per a portar a terme l’assistència tècnica per a l’execució del projecte “Lluita contra el malbaratament alimentari. Una acció cooperativista”, el qual té una vigència d’un any natural a partir de la firma de la nota d’encàrrec, i del qual es publicà l’oferta laboral el passat 5 de novembre per a presentar les corresponents candidatures fins el divendres 19 de novembre de 2021.

Després d’aquest període de 10 dies hàbils de recepció de sol·licituds, les propostes han estat valorades per l’equip tècnic de l’Associació Leader illa de Menorca.

D’aquesta manera, l’Associació Leader illa de Menorca anuncia que la persona seleccionada per a portar a terme l’assistència tècnica d’aquest projecte és Anna Pasquina Trasserra.

Equip tècnic de l’associació Leader Menorca

Sa Granja, a 22 de novembre de 2021

Categories: Desenvolupament rural