Resultat de la selecció per a l’execució del projecte “Benvinguts a ca nostra”

A causa de la necessitat de seleccionar tres persones físiques o jurídiques diferents (perfil cuina, perfil comercial i perfil intermediari) per a portar a terme l’execució del projecte “Benvinguts a ca nostra. Atracant el nostre producte a la vostra estada” (exp. 03.13.2.022), el qual té una durada prevista de deu mesos i dels quals es publicà l’anunci de l’oferta laboral el passat 27 de desembre de 2021 i amb data límit d’entrega d’ofertes l’11 de gener de 2022. A la finalització d’aquest període de 10 dies hàbils, les candidatures rebudes foren analitzades i valorades per l’equip tècnic de l’Associació Leader illa de Menorca.

D’aquesta manera, l’Associació Leader illa de Menorca anuncia que les tres persones físiques o jurídiques per a executar les tres branques previstes amb el projecte esmentat són:

  1. Perfil cuina: Sa Cooperativa del Camp
  2. Perfil intermediari: Alejandra Llabrés
  3. Perfil comercial: Llucia Pons

Podeu veure el document complet clicant aquí.

Equip tècnic de l’Associació Leader illa de Menorca

Sa Granja, a 20 de gener de 2022

Categories: Desenvolupament rural