Resultat de la selecció per a la creació de la pàgina web de Menorca Regió Europea de la Gastronomia 2022

Pàgina web

A causa de la necessitat de seleccionar una persona física o jurídica per a portar a terme la creació i l’execució del projecte “Suport a Menorca regió Europea de la Gastronomia 2022: creació de la seva pàgina web” el qual ha de ser entregat abans del dia 31 de desembre de 2021, i del qual es publicà l’anunci de l’oferta laboral el passat 8 d’octubre i amb data límit d’entrega d’ofertes el 22 d’octubre. En aquest període de 10 dies hàbils, s’han rebut un total de quatre candidatures, les quals foren valorades per l’equip tècnic de l’Associació Leader illa de Menorca, amb la col·laboració i suport dels tècnics que treballen pel distintiu de Menorca Regió Europea de la Gastronomia 2022.

D’aquesta manera, l’Associació Leader illa de Menorca anuncia que la persona seleccionada per a portar a terme l’encàrrec és Marc Julià Pascual.

Equip tècnic de l’Associació Leader illa de Menorca

Sa Granja, a 26 d’octubre de 2021

Categories: Desenvolupament rural