Resultat de la selecció per a la contractació de tres professionals per a l’execució del projecte “Assessorament i orientació a joves agricultors”.

Recursos informàtics

A causa de la necessitat de seleccionar tres persones físiques o jurídiques per a portar a terme l’execució del projecte “Assessorament i orientació a Joves Agricultors”, una per la branca de gestió econòmica, una altra per la branca de recursos informàtics i xarxes socials i una tercera per a comercialització i punts de venda, el qual té una durada prevista de dotze mesos i del qual es publicà l’anunci de l’oferta laboral el passat 8 d’octubre i amb data límit d’entrega d’ofertes el 22 d’octubre. A la finalització d’ aquest període de 10 dies hàbils, les candidatures rebudes foren valorades per l’equip tècnic de l’Associació Leader illa de Menorca.

D’aquesta manera, l’associació Leader illa de Menorca anuncia que els seleccionats per a executar les tres branques previstes amb el projecte esmentat són:

  1. Gestió econòmica: Aina Sánchez
  2. Recursos informàtics xarxes socials: Social Chef
  3. Comercialització i punts de venda: Tolo Mercadal

Equip tècnic de l’Associació Leader illa de Menorca

Sa Granja, a 2 de novembre de 2021

Categories: Desenvolupament rural