Publicació de les bases d’ajudes econòmiques destinades a fomentar intervencions que minimitzin la contaminació de l’aigua mitjançant filtres verds.

S’aproven les bases que regiran la concessió de subvencions destinades a fomentar intervencions que minimitzin la contaminació de l’aigua, concretant-se en la construcció de filtres verds.

Les subvencions concedides seran amb càrrec al projecte “Qualitat de l’aigua a Menorca: fomentar intervencions que minimitzin la contaminació de l’aigua: Filtres verds” el qual compta amb una dotació econòmica de 120.491,00 € per a l’execució total del projecte.

El termini de presentació de sol·licituds serà de tres mesos, comptats a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el BOIB

Desgarregar les bases de la convocatòria aquí

Categories: Desenvolupament rural