Procés participatiu de la nova estratègia del Grup d’Acció Local de Pesca

 Fa unes setmanes que el Grup d’Acció Local de Pesca de l’Associació Leader illa de Menorca ja ha iniciat la preparació de la nova estratègia de desenvolupament local participatiu pel nou període d’ajudes FEMPA 2021-2027.

Els grups d’acció local pesquers són els responsables de dinamitzar les estratègies de desenvolupament de les zones en les quals treballen i els encarregats de seleccionar els projectes que s’hi desenvoluparan. D’aquesta manera, i com es va evidenciar a les xarxes socials de l’associació, durant el mes de març i abril, ja s’han fet diverses dinàmiques grupals en les quals hi han participat representants de les tres confraries de Menorca, diverses entitats relacionades amb el sector marítim i pesquer, i també s’ha comptat amb representants de l’administració. La intenció és que aquest procés esdevingui del tot dinàmic i participatiu per tal que els programes i objectius es defineixin sempre en funció de les necessitats actuals i sobretot, les futures, dels treballadors del sector.