Oferta de contracte menor per l’assistència tècnica per a realitzar una campanya informativa destinada al sector nàutic recreatiu

L’objecte del contracte és la realització d’una campanya informativa destinada al sector nàutic recreatiu.

Els requisits que han de complir les persones interessades són: tenir una titulació nàutica professional habilitada.

La durada del contracte és entre juny i setembre de 2022 amb possibilitat de pròrroga.

Es podran enviar els currículums amb les titulacions habilitades al correu electrònic: galp_menorca@cime.es entre el divendres 20 i fins dia 30 de maig inclòs.