Oferta de contracte menor per a la creació de la pàgina web de Menorca Regió Europea de la Gastronomia 2022

Pàgina web

L’objecte del contracte és l’assistència tècnica per a l’execució de la pàgina web de Menorca Regió Europea de la Gastronomia 2022 per un import màxim de 14.500€ (més IVA).

El projecte “Suport a Menorca Regió Europea de la Gastronomia 2022” (exp. 03.13.02.021) té l’objectiu de donar suport al distintiu que en el mes de gener de 2020 Menorca va rebre. Aquest distintiu fou creat a 2012 per l’IGCAT (Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme) i ja s’ha donat a 12 regions diferents al llarg d’aquests anys. D’aquesta manera, Menorca ara tindrà l’honor de formar part de la Plataforma de Regions Europees de Gastronomia, la qual serveix per a l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques. 

Una de les accions serà així, la creació de la pàgina web Menorca Regió Europea de la Gastronomia 2022, ja que s’ha valorat i es creu del tot necessari comptar amb un suport informàtic on es detalli en què consisteix el distintiu, l’impacte positiu que generarà per l’illa i els seus habitants, així com fer el seguiment dels diferents actes i esdeveniments al llarg de 2022 que es vagin programant entre totes les entitats i col·laboradors amb què compta el distintiu.

Podeu trobar la oferta completa al document adjunt.

Categories: Desenvolupament rural