Dades estadístiques de la producció agrària ecològica a les Illes Balears a 2021

L’any 2021 el nombre d’inscrits en el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) ha assolit la xifra de 1.103 operadors i una superfície de 39.768 hectàrees en el conjunt de l’arxipèlag.

El sector ecològic segueix a l’alça com els darrers cinc anys. En concret, hi ha hagut un increment del 8% pel que fa a operadors, és a dir, 83 més que l’any anterior (65 nous productors i 18 nous elaboradors).

En el cas de la superfície inscrita l’increment és del 5,1%, és a dir, 1.943 hectàrees noves. D’aquestes destaquen quasi 1000 ha. noves a Menorca i més de 200 ha. a Eivissa.

Menorca

L’agricultura ecològica a Menorca ha tingut un 14,4% d’increment de superfície ecològica. Segons les dades publicades a l’informe del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica de l’any 2021, Menorca ha passat de 6.165 ha. a 7.053 ha. d’agricultura ecològica en un any. De les 211.272 ha. de superfície agrària útil, és a dir, la superfície que s’utilitza per l’agricultura i el pasturatge que hi ha a les Illes Balears, Mallorca té 171.355 ha. de SAU, de les quals 16,3% són en ecològic, mentre que Menorca té 29.037 ha., de les quals un 19,4% el cultiu es ecològic.

Segons l’informe publicat, els municipis de l’Illa amb més superfície inscrita al CBPAE són Maó (1.883 ha.), Ciutadella (1.633 ha.) i Alaior (1.190 ha.), seguit de Ferreries (922 ha.), es Mercadal (537 ha.), Sant Lluís (462 ha.), es Migjorn Gran (384 ha.) i es Castell (41 ha.).

D’aquestes hectàrees, els cultius que més destaquen són pastures i farratge amb 4.407 ha. (63%), boscos i recol·lecció silvestre amb 1.412 ha. (20%) i els cereals i les lleguminoses amb una superfície de 941 ha. (13%). La finalitat més important d’aquests cultius és l’alimentació de ramat boví, que en té a Menorca 33 de les 50 explotacions ecològiques que n’hi ha a les Illes Balears.

Podeu consultar l’informe complet clickant aquí

Categories: Desenvolupament rural