Ampliació del termini de la convocatòria de filtres verds

Leader-Filtres-verds-Menorca

El termini de presentació de sol·licituds per optar a les ajudes per a la construcció d’un filtre verd a Menorca s’ha ampliat fins al proper dia 2 de novembre de 2021, essent així de cinc mesos des de l’endemà de la publicació del BOIB el passat 1 de juny de 2021.

L’objectiu no és altra que arribar a tots aquells possibles interessats donant-los el temps suficient per assabentar-se i preparar la documentació necessària per a optar a l’ajuda. Recordem que aquest projecte té un pressupost de 120.491,00 € i cada beneficiari pot optar o bé al 90% d’ajuda del pressupost presentat en tractar-se de projectes no productius o bé del 50% de l’ajuda en projectes productius.

Poden ser beneficiaris de l’ajuda les persones físiques i jurídiques titulars d’una propietat (habitatge, explotació econòmic aprovada o establiment públic) o que comptin amb la cessió del seu ús.

Les partides que poden rebre subvenció són: el projecte tècnic per a la construcció del filtre verd, la construcció (mà d’obra) i els materials, i les despeses derivades de la llicència d’obra i els permisos estrictament necessaris.

Categories: Desenvolupament rural