perfil-contractant

Perfil del Contractant

En compliment a la Llei 9/2017, de 8 de desembre de Contractes del Sector Públic, s’ha creat aquest apartat en el que podeu fer seguiment de totes les licitacions de l’Associació Leader illa de Menorca, tant del grup rural com del grup pesquer, a partir de 2014, i el qual es troba allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

La informació relativa a la licitació, adjudicació, i formalització dels contractes es va incorporant a mesura que es va generant.

Per qualsevol consulta sobre aquesta secció, podeu enviar-nos un correu electrònic a leader.menorca@cime.es o bé podeu telefonar al 971 355 660

En aquests moments tots els procediments estan tancats.

Títol

Data inici recepció ofertes

Data final recepció ofertes

Data adjudicació

Data formalització

Import adjudicat

23/01/2020
06/02/2020
10/06/2020
10/06/2020
61.800,00€ (sense IVA)