Leader-illa-de-menorca-desenvolupament-rural

Desenvolupament rural

L’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu Rural FEADER de Menorca pretén fomentar el desenvolupament rural de Menorca des d’una visió territorial i ascendent. Els actors públics i privats del territori han definit les accions estratègiques a executar mitjançant un procés participatiu.

Les línies estratègiques definides són: l’impuls a les energies sostenibles; la millora del balanç hídric i la qualitat de l’aigua; l’impuls a les indústries agroalimentàries; la sensibilització envers els espais naturals; el recolzament a la comercialització dels productes locals sostenibles; el foment de la diversificació econòmica de les explotacions dins el turisme temàtic i la cultura i el patrimoni… Aquestes estratègies centren els seus objectius en l’equilibri entre l’activitat econòmica i la sostenibilitat i la protecció mediambiental, la diversificació, la integració social i la generació d’ocupació. El present acord de convocatòries va dirigit a tota la societat menorquina, a les organitzacions i entitats socials que pretenen crear ocupació, combatre el canvi climàtic, millorar la qualitat de l’aigua, cercar l’equilibri de l’acció humana amb el medi, la viabilitat de les explotacions i dels productes locals de proximitat, etc.

Les nostres convocatòries

2020-2021

Tancada

Ajudes a la construcció de filtres verds

S’aproven les bases que regiran la concessió de subvencions destinades a fomentar intervencions que minimitzin la contaminació de l’aigua, concretant-se en la construcció de filtres verds.

COM PARTICIPAR?

Les subvencions concedides seran amb càrrec al projecte “Qualitat de l’aigua a Menorca: fomentar intervencions que minimitzin la contaminació de l’aigua: Filtres verds”, el qual compta amb una dotació econòmica de 120.491,00 € per a l’execució total del projecte.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 5 mesos, comptats a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria al BOIB (número 71 de 1 de juny de 2021).

2018-2019

Tancada

Convocatòria d'ajudes LEADER 2018-19

BOIB núm 119 de 27 de setembre de 2018.

Termini de presentació de sol·licituds:

  1. Per l’any 2018: de l’endemà de la publicació al BOIB fins al 15 de desembre de 2018
  2. Per l’any 2019:
  •      Primera convocatòria: de l’1 de gener del 2019 fins al 30 de juny de 2019.
  •      Segona convocatòria: de l’1 de juliol fins al 15 de desembre de l’any 2019.

Projectes aprovats

Raó social

Projecte

Pressupost presentat

% ajuda concedida

Import concedit

Granada de Baix CB
Planta Fotovoltaica a Granada de Baix
18.784,01 €
85,50 %
16.060,33 €
Molí de Baix SRM
Visites guiades a la finca Es Molí de Baix S.R.M.
4.265,00 €
44,50 %
1.898,19 €
Grup d'Ornitologia Balear Menorca
Promoció productes custòdia Agrària GOB Menorca
8.248,06 €
90 %
90 %
IME-OBSAM
Importància hidrològica i ecològica en la conservació dels cursos d'aigua temporals en un context d'adaptació al canvi climàtic
29.703,18 €
86,40 %
25.663,55 €
Morvedra Nou S.L.
Planta solar fotovoltaica a la finca de Morvedra Nou
21.710,00 €
45,49 %
19.756,10 €
Miguel Cardona Capó
L'aplicació dels drons en el medi ambient insular
24.730,38 €
50 %
12.365,19 €
Parc Natural d'Albufera des Grau
Interpretació patrimoni i sensibilització al Parc Natural de s'Albufera des Grau
17.896,00 €
85,55 %
15.301,08 €

Total

98.467,69 €

Projectes propis de l'Associació

Període 2014-2020

Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu Rural (EDLP-R) 2016-2021

L’Estratègia de Desenvolupament Local Participativa-Rural (EDLP-R) consisteix en LEADER com a eix metodològic del PDR de les Illes Balears (Programa de Desenvolupament Rural) tracta de fomentar la posta en marxa de noves activitats i fonts d’ocupació perquè les zones rurals segueixin formant un teixit econòmic i social dinàmic i sanejat. L’objectiu és incitar el món rural perquè reflexioni sobre el seu potencial i desplegui estratègies originals de desenvolupament sostenible. Així, s’anima les zones rurals a ajudar-se a elles mateixes, tot impulsant un desenvolupament que permeti assolir a la població una renda i un nivell de vida equiparables a d’altres zones més dinàmiques, per tal d’aconseguir assegurar la seva permanència en el territori. Es tracta de donar suport a iniciatives innovadores de desenvolupament rural que tenguin un caràcter pilot i que puguin servir d’exemple en àmbits tan diversos com la comercialització dels productes agraris, la indústria artesana o la conservació del patrimoni natural.

Textos legislatius